Zelená skalice

Síran železnatý. Je určena k potlačení mechů a lišejníků v trávnících, případně k doplnění železa u rostlin a k impregnaci dřeva proti hnilobě.
 
Indexové číslo: 026-003-01-4
Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.