Kalcolit 

Chlorid Vápenatý. 30% roztok chloridu vápenatého, požívá se při nedostatku vápníku u vinné révy a jádrovin a plodové zeleniny. Ošetření jabloní v průběhu růstu plodů, zlepšuje skladovatelnost a odolnost proti chorobám. 

 
Indexové číslo: 017-013-00-2
Způsobuje vážné podráždění očí.